Phần mềm quản lý công việc, KPI, HR RSS     
KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống KPI tốt là hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh doanh nghiệp của mình, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.
Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu, đó cũng là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này.
Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững
Tháp Nhu Cầu Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Review 3 phần mềm quản lý công việc phổ biến nhất hiện nay
6 bài tập có thể tập nhanh khi đang ngồi làm việc
Tạo phím tắt hữu dụng cho Office 2013
Lộ thông tin 5 thiết bị chưa từng công bố của Samsung
Cận cảnh “hàng hot” BlackBerry Z10 đầu tiên tại Việt Nam
Thư viện pháp luật RSS     
CÔNG VĂN 46423/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI VÀ PHÂN BỔ SỐ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÁC TỈNH ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN
CÔNG VĂN 22455/CTBDU-TTHT VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN 4310/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN NGOẠI TỆ CHO DNCX
Uni 10-01-2022 - Ve su dung hoa don DNCX
Uni 06-01-2022 - Ve hoan thue GTGT du an dau tu
Uni 03-01-2022 - Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới
Uni 30-12-2021 - Ve thue GTGT doi voi hoat dong kinh doanh thuong mai cua DNCX
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Uni 23-12-2021 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 20 -12-2021 - Ve chinh sach thue nha thau
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Uni 17-01-2022 - Chi phi ban hang tai nuoc ngoai
Uni 13-01-2022 - Xuat hoa don bang ngoai te cho DNCX
Uni 10-01-2022 - Ve su dung hoa don DNCX
Uni 06-01-2022 - Ve hoan thue GTGT du an dau tu
Uni 03-01-2022 - Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới
Uni 30-12-2021 - Ve thue GTGT doi voi hoat dong kinh doanh thuong mai cua DNCX
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Uni 23-12-2021 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 20 -12-2021 - Ve chinh sach thue nha thau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars
Bán cho thuê căn hộ, biệt thự Ciputra Hà Nội, thùng gỗ, pallet gỗ