Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn số 2642/CT-HCQTTVAC ngày 24 tháng 08 năm 2018 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về thời điểm lập hoá đơn điện tử
Công văn số 2431/CT-TTHT ngày 13 tháng 08 năm 2018 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập và sử dụng hoá đơn điện tử như sau
Công văn số 47485/CT-TTHT ngày 09 tháng 07 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT và chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê
Công văn số 48085/CT-TTHT ngày 10 tháng 07 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hồ sơ giao dịch liên kết đối với các tập đoàn toàn cầu
Công văn số 1690/TCT-CS ngày 08 tháng 05 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn xuất sai thời điểm
Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 20 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử
Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo Google, Facebook
Công văn số 5537/BTC-CST ngày 14 tháng 05 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu giai đoạn từ 01/07/2016 đến trước 01/02/2018
Công văn số 13408/CT-TTHT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hoá đơn sai mã số thuế hoặc ngày, tháng, năm phát hành
Công văn số 3759/BTC-TCT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Bộ tài chính hướng dẫn thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-09-2018 - Quy dinh bat buoc su dung hoa don dien tu tu ngay 01-11-2020
Uni 17-09-2018 - Huong dan ap dung Hiep dinh tranh danh thue hai lan doi voi thu nhap tu chuyen nhuong von
Uni 13-09-2018 - Huong dan thoi diem lap hoa don dien tu
Uni 10-09-2018 - Huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 06-09-2018 - Huong dan doanh nghiep chuyen doi thanh chi nhanh phu thuoc
Uni 04-09-2018 - Huong dan thu tuc chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Uni 30-08-2018 - Huong dan DNCX thanh ly TSCD
Uni 27-08-2018 - Huong dan lap va su dung hoa don dien tu
Uni 23-08-2018 - Huong dan tra luong cho nguoi nuoc ngoai bang tien mat
Uni 20-08-2018 - Huong dan mien lap ho so giao dich lien ket
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
pallet gỗ, thùng gỗ chất lượng cao, Khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars