Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 5241/CT-TTHT ngày 31 tháng 08 năm 2018 của cục thuế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Công văn số 2424/CT-TTHT ngày 13 tháng 08 năm 2018 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn chính sách thuế doanh nghiệp chuyển đổi thành chi nhánh phụ thuộc
Công văn số 57077/CT-TTHT ngày 15 tháng 08 năm 2018 của cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Công văn số 54475/CT-TTHT ngày 03 tháng 08 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn DNCX thanh lý TSCĐ
Công văn số 13049/CT-TT&HT ngày 01 tháng 08 năm 2018 của cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn việc chi trả lương bằng tiền mặt (ngoại tệ) cho người nước ngoài
Công văn số 54153/CT-TTHT ngày 02 tháng 08 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết
Công văn số 52154/CT-TTHT ngày 31 tháng 07 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với lãi tiền vay
Công văn số 2301/TCT-CS ngày 11 tháng 06 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn việc tổ chức nước ngoài uỷ quyền thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu
Công văn số 1355/TCT-KK ngày 18 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
Công văn số 12423/CT-TTHT ngày 29 tháng 03 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí trả hộ và điều kiện ghi nhận
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-09-2018 - Quy dinh bat buoc su dung hoa don dien tu tu ngay 01-11-2020
Uni 17-09-2018 - Huong dan ap dung Hiep dinh tranh danh thue hai lan doi voi thu nhap tu chuyen nhuong von
Uni 13-09-2018 - Huong dan thoi diem lap hoa don dien tu
Uni 10-09-2018 - Huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 06-09-2018 - Huong dan doanh nghiep chuyen doi thanh chi nhanh phu thuoc
Uni 04-09-2018 - Huong dan thu tuc chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Uni 30-08-2018 - Huong dan DNCX thanh ly TSCD
Uni 27-08-2018 - Huong dan lap va su dung hoa don dien tu
Uni 23-08-2018 - Huong dan tra luong cho nguoi nuoc ngoai bang tien mat
Uni 20-08-2018 - Huong dan mien lap ho so giao dich lien ket
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
pallet gỗ, thùng gỗ chất lượng cao, Khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars