Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
CÔNG VĂN SỐ 2340/CT-TTHT NGÀY 07/5/2020 VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN
CÔNG VĂN SỐ 453/CT-TTHT NGÀY 14/02/2020 VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐI LẠI NGHỈ LỄ, TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN 95764/CT-TTHT NĂM 2019 VỀ HẠCH TOÁN KHOẢN CHI CÔNG TÁC PHÍ NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 90282/CT-TTHT NGÀY 2/12/2019 VỀ VIỆC SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN ĐẶT IN
CÔNG VĂN SỐ 2719/CT-TTHT NGÀY 19/11/2019 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GHI CHI PHÍ TIẾP KHÁCH
CÔNG VĂN SỐ 88336/CT-TTHT NGÀY 25/11/2019 VỀ VIỆC CHI TIỀN MẶT CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 7593/CT-TTHT NGÀY 21/11/2019 CỦA CỤC THUẾ NAM ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN 3977/BTTTT-CNTT NĂM 2019 VỀ XÁC NHẬN NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM, DỊCH VỤ PHẦN MỀM DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
CÔNG VĂN SỐ 78848/CT-TTHT NGÀY 16/10/2019 V/V CHI PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Công văn số 78142/CT-TTHT ngày 14/10/2019 về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 10-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu
Uni 06-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly so thue an dinh tang them hang hoa nhap khau
Uni 03- 08-2020 - Chinh sach thue ve viec hang nhap khau nhung khong phai thanh toan do khong tim duoc chu hang
Uni 30-07-2020 - Chinh sach thue ve viec huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 23-07-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi lai vay trong giao dich lien ket
Uni 20-07-2020 - Chinh sach thue ve giam thue TNDN nam 2020
Uni 16-07-2020 - Chinh sach thue ve kinh doanh hang hoa chuyen khau
Uni 13-07-2020 - Chinh sach thue ve san xuat phan mem huong uu dai thue TNDN
Uni 09-07-2020 - Chinh sach thue ve viec doanh nghiep che xuat cho thue lai nha xuong du thua
Uni 06-07-2020 - Chinh sach thue ve tien boi thuong khi cham dut hop dong lao dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars