Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
CÔNG VĂN SỐ 5198/CT-TTHT NGÀY 06/9/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC MUA CHUNG CƯ PHỤ VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 8852/CT-TTHT NGÀY 03/06/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ THUẾ TNCN CỦA HOA HỒNG BÁN HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 1861/CT-TTHT NGÀY 31/5/2019 CỦA CỤC THUẾ HÀ NAM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ KÝ DẤU
CÔNG VĂN SỐ 38360/CT-TTHT NGÀY 27/05/2019 CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI V/V CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE FAEEBOOK
CÔNG VĂN SỐ 2469/CT-TTHT NGÀY 20/5/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC KHOÁN CHI PHÍ ĐI LẠI CÔNG TÁC
CÔNG VĂN SỐ 26997/CT-TTHT NGÀY 26/04/2019 CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ VIỆC KHOẢN CHI TIỀN MẶT TẶNG KHÁCH HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 1352/TCT-DNNCN NGÀY 11/4/2019 HƯỚNG DẪN CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN TRỢ CẤP CHO NHÂN VIÊN THÔI VIỆC CAO HƠN MỨC
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính Phủ quy định về mức đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghi định số 143/2018/NĐ- CP ngày 15/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết về BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Công văn số 79759?CT-TTHT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn về chi phí hợp tác kinh doanh
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 19-09-2019 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan
Uni 16-09-2019 - Chinh sach thue ve viec mua chung cu phuc vu nguoi lao dong
Uni 12-09-2019 - Chinh sach thue ve viec dang ky giam tru gia canh
Uni 09-09-2019 - Chinh sach thue ve thu nhap ca nhan
Uni 05-09-2019 - Chinh sach thue ve viec chu ky so nguoi mua
Uni 29-08-2019 - Chinh sach thue huong dan thue thu nhap ca nhan
Uni 26-08-2019 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh doanh thu xuat khau
Uni 22-08-2019 - Chinh sach thue doi voi viec chuyen nhuong thanh ly tai san VPĐD
Uni 19-08-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dat in
Uni 15-08-2019 - Chinh sach thue doi voi hang hoa cho, bieu, tang
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars