Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu
Công văn số 4107/TCT-KK ngày 12 tháng 09 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
Công văn số 58894/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn xác định giao dịch liên kết đối với các bên có mối quan hệ liên kết
Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN
Công văn số 2476/TCT-CS ngày 07 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
Công văn số 2145/TCT-TNCN ngày 23 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn giảm trừ vào TNCT khoản đóng góp hội khuyến học
Công văn số 2101/TCT-HTQT ngày 19 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thủ tục miễn thuế theo điều ước quốc tế
Công văn số 1966/TCT-CS ngày 15 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn rút ngắn thời gian mua hoá đơn cho doanh nghiệp
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017 của chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Công văn số 834/TCT-DNL ngày 14 tháng 03 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 16-11-2017 - Huong dan xu ly thue doi voi vat tu du thua cua hop dong gia cong
Uni 13-11-2017 - Huong dan tinh trang cu tru cua ca nhan
Uni 09-11-2017 - Huong dan chuyen doi tu hoa don dien tu sang hoa don giay
Uni 06-11-2017 - Huong dan thue GTGT-TNDN thoi gian ngung SX de sua chua nha xuong
Uni 02-11-2017 - Huong dan xac dinh thu nhap chiu thue TNCN
Uni 30-10-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi du an san xuat san pham tu tai nguyen, khoang san
Uni 26-10-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi san pham lam tu tai nguyen khoang san
Uni 23-10-2017 - Huong dan chung tu thanh toan qua ngan hang doi voi hang xuat khau
Uni 16-10-2017 - Giai dap chinh sach thue DN Nhat Ban
Uni 12-10-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi dau nanh
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars