Phần mềm quản lý công việc, KPI, HR RSS     
KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống KPI tốt là hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh doanh nghiệp của mình, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.
Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu, đó cũng là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này.
Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững
Tháp Nhu Cầu Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Review 3 phần mềm quản lý công việc phổ biến nhất hiện nay
6 bài tập có thể tập nhanh khi đang ngồi làm việc
Tạo phím tắt hữu dụng cho Office 2013
Lộ thông tin 5 thiết bị chưa từng công bố của Samsung
Cận cảnh “hàng hot” BlackBerry Z10 đầu tiên tại Việt Nam
Thư viện pháp luật RSS     
CÔNG VĂN 3184/CTBNI-TTHT VỀ KÊ KHAI, KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU
CÔNG VĂN 34268/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ NHẬN QUÀ TẶNG
CÔNG VĂN SỐ: 4199/TCHQ-TXNK VỀ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ XÂY DỰNG VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CHO DNCX
Uni 16-09-2021 - Ve nghia vu thue va lap hoa don khi ban dau gia tai san de thi hanh an
Uni 13-9-2021 - Ve su dung chu tieng viet khong dau khi lap hoa don ban hang hoa dich vu
Uni 09-09-2021 ve xuat hoa don doi voi cac chi phi truoc khi thanh lap doanh nghiep
Uni 06-09-2021 Thue TNCN doi voi khoan chi tra them cho lao dong thu viec
Uni 30-08-2021 - Lap hoa don GTGT doi voi ca khoan chi phi chung cho ben thue nha xuong
Uni 26-08-2021 - Chinh sach thue doi voi khoan tien thue co so ha tang gan lien voi quyen su dụng dat
Uni 23-08-2021 - Chinh sach uu dai thue
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 27-09-2021 - Ke khai khau tru hoan thue GTGT hang nhap khau
Uni 23-09-2021 - Thue TNCN doi voi thu nhap tu qua tang
Uni 20-09-2021 - Ve hang hoa nhap khau de xay dung van phong lam viec cho DNCX
Uni 16-09-2021 - Ve nghia vu thue va lap hoa don khi ban dau gia tai san de thi hanh an
Uni 13-9-2021 - Ve su dung chu tieng viet khong dau khi lap hoa don ban hang hoa dich vu
Uni 09-09-2021 ve xuat hoa don doi voi cac chi phi truoc khi thanh lap doanh nghiep
Uni 06-09-2021 Thue TNCN doi voi khoan chi tra them cho lao dong thu viec
Uni 30-08-2021 - Lap hoa don GTGT doi voi ca khoan chi phi chung cho ben thue nha xuong
Uni 26-08-2021 - Chinh sach thue doi voi khoan tien thue co so ha tang gan lien voi quyen su dụng dat
Uni 23-08-2021 - Chinh sach uu dai thue
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars
Bán cho thuê căn hộ, biệt thự Ciputra Hà Nội, thùng gỗ, pallet gỗ