Phần mềm quản lý công việc, KPI, HR RSS     
KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống KPI tốt là hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh doanh nghiệp của mình, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.
Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu, đó cũng là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này.
Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững
Tháp Nhu Cầu Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Review 3 phần mềm quản lý công việc phổ biến nhất hiện nay
6 bài tập có thể tập nhanh khi đang ngồi làm việc
Tạo phím tắt hữu dụng cho Office 2013
Lộ thông tin 5 thiết bị chưa từng công bố của Samsung
Cận cảnh “hàng hot” BlackBerry Z10 đầu tiên tại Việt Nam
Thư viện pháp luật RSS     
CÔNG VĂN SỐ 6550/CT-TTHT VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỖI HỎNG
CÔNG VĂN SỐ 6772/CT-TTHT NGÀY 21/10/2020 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT KHOẢN TIỀN HỖ TRỢ
CÔNG VĂN SỐ 3501/CT-TTHT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Uni 15-09-2020 - Chinh sach thue ve viec chi ho tro dai ly
Uni 12-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chinh sach hoa don hoat dong xuat khau
Uni 08-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi thue khach san de cach ly do dich benh Covid-19
Uni 05-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chinh sach trich khau hao
Uni 01-10-2020 - Chinh sach thue ve viec dăng ky NPT la ba noi
Uni 28-09-2020 - Chinh sach thue ve viec thu lao cho chu tich cong ty TNHH
Uni 24-09-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi the gon, choi gon de tiep khach
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 29-10-2020 - Chinh sach thue ve viec thue doi voi san pham loi hong
Uni 26-10-2020 - Chinh sach thue ve viec thue GTGT khoan tien ho tro
Uni 19-10-2020 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh hoa don da lap
Uni 15-09-2020 - Chinh sach thue ve viec chi ho tro dai ly
Uni 12-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chinh sach hoa don hoat dong xuat khau
Uni 08-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi thue khach san de cach ly do dich benh Covid-19
Uni 05-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chinh sach trich khau hao
Uni 01-10-2020 - Chinh sach thue ve viec dăng ky NPT la ba noi
Uni 28-09-2020 - Chinh sach thue ve viec thu lao cho chu tich cong ty TNHH
Uni 24-09-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi the gon, choi gon de tiep khach
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars
Bán cho thuê căn hộ, biệt thự Ciputra Hà Nội, thùng gỗ, pallet gỗ