Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế thu nhập cá nhân  
Công văn số 5392/TCT-TNCN ngày 23 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
Công văn số 5442/TCT-TNCN ngày 27 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí công tác của chuyên gia nước ngoài
Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN về khoản công tác phí và khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân
Công văn số 5249/TCT-TNCN ngày 15 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN khoản chi tiền học cho người lao động
Công văn số 4936/TCT-TNCN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xác định tình trạng cư trú của cá nhân
Công văn số 68151/CT-TTHT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN
Công văn số 65143/CT-TTHT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội giải đáp chính sách thuế hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản
Công văn số 61718/CT-TTHT ngày 13 tháng 09 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN tiền thuê nhà cho chuyên gia
Công văn số 62112/CT-TTHT ngày 14 tháng 09 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về việc giảm trừ gia cảnh
Công văn số 62383/CT-TTHT ngày 15 tháng 09 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 15-01-2018 - Diem moi nghi dinh 146/2017/ND-CP
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Uni 28-12-2017 - Huong dan trich truoc chi phi lai vay
Uni 25-12-2017 - Huong dan thue GTGT khi nhan tien ho tro
Uni 21-12-2017 - Huong dan chinh sach thue doi voi chi phi moi gioi ban hang
Uni 18-12-2017 - Huong dan muc luong toi thieu vung nam 2018
Uni 14-12-2017 - Huong dan ke khai thue TNCN ca nhan nuoc ngoai kinh doanh o VN
Uni 11-12-2017 - Huong dan thue TNCN khoan chi cong tac cua chuyen gia nuoc ngoai
Uni 07-12-2017 - Huong dan lap hoa don tang qua cho khach
Uni 04-12-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi hoat dong gia cong so che thuy, hai san
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars