Phần mềm quản lý công việc, KPI, HR RSS     
KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống KPI tốt là hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh doanh nghiệp của mình, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.
Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu, đó cũng là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này.
Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững
Tháp Nhu Cầu Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Review 3 phần mềm quản lý công việc phổ biến nhất hiện nay
6 bài tập có thể tập nhanh khi đang ngồi làm việc
Tạo phím tắt hữu dụng cho Office 2013
Lộ thông tin 5 thiết bị chưa từng công bố của Samsung
Cận cảnh “hàng hot” BlackBerry Z10 đầu tiên tại Việt Nam
Thư viện pháp luật RSS     
CÔNG VĂN 17969/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ VỀ VIỆC THANH TOÁN LƯƠNG QUA ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA
CÔNG VĂN 48921/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ CHI PHÍ LÀM THẺ TẠM TRÚ, THỊ THỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN CV 45702 VỀ ĐỒNG TIỀN VÀ TỶ GIÁ GHI TRÊN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA THU BẰNG NGOẠI TỆ
Uni 25-11-2021 - Cac khoan chi cho Cong ty TNHH MTV cho giam doc dong thoi la chu so huu
Uni 22-11-2021 - Thue suat GTGT voi dich vu cung cap cho DN nuoc ngoai nhung thuc hien tai Viet Nam
Uni 18-11-2021 - Chinh sach thue GTGT khoan chi tai tro bang hien vat
Uni 15-11-2021 - Hoan thue GTGT khi chuyen doi tu doanh nghiep thuong sang doanh nghiep che xuat
Uni 11-11-2021 - Uu dai thue TNDN khi bo sung nganh nghe kinh doanh
Uni 08-11-2021 - Xu ly hoa don bat hop phap
Uni 04-11-2021 - Uu dai thue voi du an dau tu moi co su dunng mot phan may moc cua du an dau tu cu
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 06-12-2021 thanh toan luong qua ung dung cua ben thu ba
Uni 02-12-2021 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi khoan chi tra chi phi lam the tam tru, thi thuc cho nguoi lao dong
Uni 29-11-2021 - Ve dong tien va ty gia ghi tren hoa don ban hang hoa thu bang ngoai te
Uni 25-11-2021 - Cac khoan chi cho Cong ty TNHH MTV cho giam doc dong thoi la chu so huu
Uni 22-11-2021 - Thue suat GTGT voi dich vu cung cap cho DN nuoc ngoai nhung thuc hien tai Viet Nam
Uni 18-11-2021 - Chinh sach thue GTGT khoan chi tai tro bang hien vat
Uni 15-11-2021 - Hoan thue GTGT khi chuyen doi tu doanh nghiep thuong sang doanh nghiep che xuat
Uni 11-11-2021 - Uu dai thue TNDN khi bo sung nganh nghe kinh doanh
Uni 08-11-2021 - Xu ly hoa don bat hop phap
Uni 04-11-2021 - Uu dai thue voi du an dau tu moi co su dunng mot phan may moc cua du an dau tu cu
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars