Phần mềm quản lý công việc, KPI, HR RSS     
KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống KPI tốt là hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh doanh nghiệp của mình, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.
Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu, đó cũng là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này.
Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững
Tháp Nhu Cầu Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Review 3 phần mềm quản lý công việc phổ biến nhất hiện nay
6 bài tập có thể tập nhanh khi đang ngồi làm việc
Tạo phím tắt hữu dụng cho Office 2013
Lộ thông tin 5 thiết bị chưa từng công bố của Samsung
Cận cảnh “hàng hot” BlackBerry Z10 đầu tiên tại Việt Nam
Thư viện pháp luật RSS     
CÔNG VĂN SỐ 37366/CTHN-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN CHO THUÊ LẠI VĂN PHÒNG
CÔNG VĂN SỐ 2191/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HÀNG LỖI HỎNG
CÔNG VĂN SỐ 2202/CTBNI-TTHT VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Uni 25-7-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 21-07-2022 - Ve thoi diem lap hoa don va doanh thu doi voi hang hoa xuat khau
Uni 18-07-2022 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi ca nhan khong cu tru
Uni 14-07-2022 - Ve ke khai thue nha thau
Uni 11-07-2022 - Chi phi duoc tru
Uni 07-07-2022 - Thoi diem lap HDDT theo nghi dinh 123/2020/ND-CP
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 08-08-2022 - Chinh sach thue ve viec xuat hoa don cho thue lai van phong
Uni 01-08-2022 - Chinh sach thue nha thau
Uni 28-07-2022 - Ve su dung hoa don dien tu
Uni 25-7-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 21-07-2022 - Ve thoi diem lap hoa don va doanh thu doi voi hang hoa xuat khau
Uni 18-07-2022 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi ca nhan khong cu tru
Uni 14-07-2022 - Ve ke khai thue nha thau
Uni 11-07-2022 - Chi phi duoc tru
Uni 07-07-2022 - Thoi diem lap HDDT theo nghi dinh 123/2020/ND-CP
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars