Luật quản lý thuế RSS     
Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Bộ tài chính hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 78/2014/TT-BTC và 111/2013/TT-BTC
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 100/2016/NĐ-CP và nghị định số 12/2015/NĐ-CP
Công văn số 80371/CT-TTHT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí môi giới bán hàng
Uni 18-12-2017 - Huong dan muc luong toi thieu vung nam 2018
Uni 09-10-2017 - Huong dan moi ve dang ky phuong phap tinh thue GTGT
Uni 14-08-2017 - Huong dan sua doi bo sung thong tu 156/2013/TT-BTC
Uni 10-07-2017 - Huong dan thuc hien ve giao dich lien ket
Uni 25-05-2017 - Quy dinh ve che do cong tac phi, che do chi hoi nghi
Uni 27-04-2017 - Sua doi bo sung mot so dieu ve quan ly hoan thue GTGT
Uni 24-04-2017 - Huong dan muc dong BHXH bat buoc vao quy BH tai nan lao dong, benh nghe nghiep
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
Công văn số 1827/TCT-TNCN ngày 17 tháng 05 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn về công thức tính thuế TNCN và phân bổ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài
Công văn số 668/TCT-TNCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn về khoản chi phí bảo hiểm đóng tại nước ngoài
Công văn số 276/TCT-TNCN ngày 17 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn uỷ quyền quyết toán thuế TNCN và hoàn thuế TNCN
Uni 26-02-2018 - Huong dan quyet toan thue TNCN tap trung
Uni 01-02-2018 - Huong dan ve chung tu khau tru thue TNCN
Uni 14-12-2017 - Huong dan ke khai thue TNCN ca nhan nuoc ngoai kinh doanh o VN
Uni 11-12-2017 - Huong dan thue TNCN khoan chi cong tac cua chuyen gia nuoc ngoai
Uni 30-11-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi cong tac phi và tien dien thoai
Uni 23-11-2017 - Huong dan thue TNCN khoan chi tien hoc cho nguoi lao dong
Uni 13-11-2017 - Huong dan tinh trang cu tru cua ca nhan
Thuế giá trị gia tăng RSS     
Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 20 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử
Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo Google, Facebook
Công văn số 5537/BTC-CST ngày 14 tháng 05 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu giai đoạn từ 01/07/2016 đến trước 01/02/2018
Uni 31-05-2018 - Huong dan hoa don sai MST hoac ngay, thang, nam phat hanh
Uni 10-05-2018 - Huong dan ve thue GTGT hoat dong xay dung vang lai ngoai tinh
Uni 23-04-2018 - Huong dan khau tru thue GTGT doi voi chi nhanh
Uni 08-02-2017 - Huong dan thue GTGT doi vơi dich vu cung cap cho to chuc o nuoc ngoai
Uni 05-02-2018 - Huong dan xac dinh thu nhap lam can cu quy doi va so thue da nop o NN
Uni 28-12-2017 - Huong dan trich truoc chi phi lai vay
Uni 25-12-2017 - Huong dan thue GTGT khi nhan tien ho tro
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
Công văn số 79215/CT-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế TNDN đối với chi phí trích trước
Công văn số 68556/CT-TTHT ngày 20/10/2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNDN trong thời gian ngừng sản xuất để sửa chữa nhà xưởng
Công văn số 3181/TCT-KK ngày 18 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trường hợp phân bổ thuế TNDN
Uni 20-07-2017 - Huong dan thue TNCN, thue TNDN doi voi nha o cho nguoi lao dong
Uni 06-03-2017 - Huong dan quyet toan thue TNDN-TNCN nam 2016
Uni 19-12-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN co so thuc hien xa hoi hoa
Uni 28-04-2016 - Chi phi duoc tru doi voi kinh phi cong doan
Uni 21-04-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN hoat dong cho thue nha xuong
Uni 18-04-2016 - Huong dan thue TNDN doi voi tien luong, tien cong cua chu doanh nghiep tu nhan, chu cong ty TNHH MTV ca nhan lam chu
Uni 22-02-2016 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi hoat dong chuyen nhuong BDS ngoai tinh
Thuế nhà thầu RSS     
Công văn số 13409/CT-TTHT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu khi mua máy móc có kèm dịch vụ
Công văn số 724/TCT-CS ngày 02 tháng 03 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế nhà thầu đối với tiền lãi vay và các khoản chi phí trả cho bên nước ngoài
Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Uni 07-08-2017 - Huong dan thue nha thau hang NK kem theo dieu khoan bao hanh
Uni 13-07-2017 - Huong da ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Uni 22-06-2017 - Huong dan thue nha thau truong hop ban hang tu kho ngoai quan
Uni 16-06-2016 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong ban hang tai kho ngoai quan
Uni 24-03-2016 - Huong dan ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Uni 03-03-2016 - Huong dan thue nha thau truong hop giao hang tai kho ngoai quan
Uni 14-08-2015 - Huong dan thu tuc uy quyen hoan thue nha thau
Văn bản pháp luật khác RSS     
Công văn số 1355/TCT-KK ngày 18 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
Công văn số 12423/CT-TTHT ngày 29 tháng 03 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí trả hộ và điều kiện ghi nhận
Công văn số 167061/CT-TTHT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả và chi phí mua hàng trả chậm
Uni 07-05-2018 - Huong dan chinh sach thue khi sap nhap DN - giai the chi nhanh
Uni 03-05-2018 - Huong dan chinh sach thue khi tach doanh nghiep
Uni 19-04-2018 - Huong dan chuyen doi hoa don dien tu sang hoa don giay
Uni 26-01-2018 - Huong dan chi phi lai vay cua DN co GDLK
Uni 18-01-2018 - Huong dan mien lap ho so xac dinh gia giao dich lien ket
Uni 23-10-2017 - Huong dan chung tu thanh toan qua ngan hang doi voi hang xuat khau
Uni 25-09-2017 - Huong dan khai thue doi voi doanh nghiep che xuat
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 18-06-2018 - Huong dan ke khai, nop thue doi voi hoat dong kinh doanh BDS
Uni 14-06-2018 - Huong dan thuc hien hoa don dien tu
Uni 11-06-2018 - Huong dan cong thuc tinh thue TNCN va phan bo thue TNCN da nop o nuoc ngoai
Uni 07-06-2018 - Huong dan chinh sach thue doi voi chi phi quang cao Google, Facebook
Uni 04-06-2018 - Huong dan hoan thue GTGT hang nhap khau roi xuat khau giai doan 01/07/2016 - 01/02/2018
Uni 31-05-2018 - Huong dan hoa don sai MST hoac ngay, thang, nam phat hanh
Uni 28-05-2018 - Huong dan chi phi tra ho va dieu kien ghi nhan
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 14-05-2018 - Huong dan chenh lech ty gia va mua hang tra cham
Uni 10-05-2018 - Huong dan ve thue GTGT hoat dong xay dung vang lai ngoai tinh
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars