Luật quản lý thuế RSS     
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 100/2016/NĐ-CP và nghị định số 12/2015/NĐ-CP
Công văn số 80371/CT-TTHT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí môi giới bán hàng
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2018
Uni 09-10-2017 - Huong dan moi ve dang ky phuong phap tinh thue GTGT
Uni 14-08-2017 - Huong dan sua doi bo sung thong tu 156/2013/TT-BTC
Uni 10-07-2017 - Huong dan thuc hien ve giao dich lien ket
Uni 25-05-2017 - Quy dinh ve che do cong tac phi, che do chi hoi nghi
Uni 27-04-2017 - Sua doi bo sung mot so dieu ve quan ly hoan thue GTGT
Uni 24-04-2017 - Huong dan muc dong BHXH bat buoc vao quy BH tai nan lao dong, benh nghe nghiep
Uni 20-04-2017 - Huong dan khau hao doi voi nha o hon hop
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
Công văn số 276/TCT-TNCN ngày 17 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn uỷ quyền quyết toán thuế TNCN và hoàn thuế TNCN
Công văn số 407/TCT-TNCN ngày 29 tháng 01 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN tập trung
Công văn số 5978/TCT-TNCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Uni 14-12-2017 - Huong dan ke khai thue TNCN ca nhan nuoc ngoai kinh doanh o VN
Uni 11-12-2017 - Huong dan thue TNCN khoan chi cong tac cua chuyen gia nuoc ngoai
Uni 30-11-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi cong tac phi và tien dien thoai
Uni 23-11-2017 - Huong dan thue TNCN khoan chi tien hoc cho nguoi lao dong
Uni 13-11-2017 - Huong dan tinh trang cu tru cua ca nhan
Uni 02-11-2017 - Huong dan xac dinh thu nhap chiu thue TNCN
Uni 16-10-2017 - Giai dap chinh sach thue DN Nhat Ban
Thuế giá trị gia tăng RSS     
Công văn số 69/TCT-CS ngày 05 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài
Công văn số 5979/TCT-TNCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp ở nước ngoài
Công văn số 79335/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn trích trước chi phí lãi vay
Uni 25-12-2017 - Huong dan thue GTGT khi nhan tien ho tro
Uni 07-12-2017 - Huong dan lap hoa don tang qua cho khach
Uni 04-12-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi hoat dong gia cong so che thuy, hai san
Uni 09-11-2017 - Huong dan chuyen doi tu hoa don dien tu sang hoa don giay
Uni 30-10-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi du an san xuat san pham tu tai nguyen, khoang san
Uni 26-10-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi san pham lam tu tai nguyen khoang san
Uni 12-10-2017 - Huong dan thue GTGT doi voi dau nanh
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
Công văn số 79215/CT-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế TNDN đối với chi phí trích trước
Công văn số 68556/CT-TTHT ngày 20/10/2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNDN trong thời gian ngừng sản xuất để sửa chữa nhà xưởng
Công văn số 3181/TCT-KK ngày 18 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trường hợp phân bổ thuế TNDN
Uni 20-07-2017 - Huong dan thue TNCN, thue TNDN doi voi nha o cho nguoi lao dong
Uni 06-03-2017 - Huong dan quyet toan thue TNDN-TNCN nam 2016
Uni 19-12-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN co so thuc hien xa hoi hoa
Uni 28-04-2016 - Chi phi duoc tru doi voi kinh phi cong doan
Uni 21-04-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN hoat dong cho thue nha xuong
Uni 18-04-2016 - Huong dan thue TNDN doi voi tien luong, tien cong cua chu doanh nghiep tu nhan, chu cong ty TNHH MTV ca nhan lam chu
Uni 22-02-2016 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi hoat dong chuyen nhuong BDS ngoai tinh
Thuế nhà thầu RSS     
Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Công văn số 2776/TCT-CC ngày 26 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế nhà thầu hàng nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành
Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài
Uni 22-06-2017 - Huong dan thue nha thau truong hop ban hang tu kho ngoai quan
Uni 16-06-2016 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong ban hang tai kho ngoai quan
Uni 24-03-2016 - Huong dan ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Uni 03-03-2016 - Huong dan thue nha thau truong hop giao hang tai kho ngoai quan
Uni 14-08-2015 - Huong dan thu tuc uy quyen hoan thue nha thau
Uni 23-06-2015 - Huong dan thue nha thau doi voi dich vu danh gia va de xuat phan mem tro choi dien tu truc tuyen
Uni 17-06-2015 - Huong dan thue nha thau cua doanh nghiep che xuat
Văn bản pháp luật khác RSS     
Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Công văn số 83301/CT-TTHT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu
Uni 25-09-2017 - Huong dan khai thue doi voi doanh nghiep che xuat
Uni 14-09-2017 - Huong dan xac dinh GDLK voi cac ben co quan he lien ket
Uni 24-08-2017 - Huong dan thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Uni 19-06-2017 - Huong dan su dung hoa don doi voi hoat dong xuat khau tai cho
Uni 12-06-2017 - Huong dan giam tru khoan dong gop hoi khuyen hoc
Uni 08-06-2017 - Huong dan thu tuc mien thue theo dieu uoc Quoc te
Uni 22-05-2017 - Huong dan rut ngan thoi gian mua hoa don cho doanh nghiep
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 01-03-2018 - Huong dan uy quyen quyet toan thue TNCN va hoan thue TNCN
Uni 26-02-2018 - Huong dan quyet toan thue TNCN tap trung
Uni 08-02-2017 - Huong dan thue GTGT doi vơi dich vu cung cap cho to chuc o nuoc ngoai
Uni 05-02-2018 - Huong dan xac dinh thu nhap lam can cu quy doi va so thue da nop o NN
Uni 01-02-2018 - Huong dan ve chung tu khau tru thue TNCN
Uni 26-01-2018 - Huong dan chi phi lai vay cua DN co GDLK
Uni 18-01-2018 - Huong dan mien lap ho so xac dinh gia giao dich lien ket
Uni 15-01-2018 - Diem moi nghi dinh 146/2017/ND-CP
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Uni 28-12-2017 - Huong dan trich truoc chi phi lai vay
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars