Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN SỐ 8982/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
Công văn số 2057/CT-TTHT ngày 04/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc tiền nộp chậm
Công văn số 1428/CT-TTHT ngày 23/04/2019 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuậ về việc lập hóa đơn điều chỉnh
Uni 02-05-2019 - Chinh sach thue ve noi dung ghi tren hoa don
Uni 08-04-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 01-04-2019 - Chinh sach thue ve thoi han nop ho so quyet toan thue
Uni 28-03-2019 - Chinh sach thue ve tieu thuc dia chi tren hoa don
Uni 25-03-2019 - Chinh sach thue ve tien an ca cho nguoi lao dong
Uni 21-03-2019 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh so sach ke toan sau quyet toan
Uni 18-03-2019 - Chinh sach thue ve viec thay doi phuong phap khau hao
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
Công văn số 1326/CT-HKDCN ngày 07/5/2019 của Cục Thuế Thái Nguyên về việc chính sách thuế TNCN
Công văn số 13703/CT-TTHT ngày 29/3/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
Công văn số 13718/CT-TTHT ngày 29/3/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc thuế TNCN, Thuế TNDN đối với công ty TNHH MTV
Uni 11-03-2019 - Chinh sach thue Thu nhap ca nhan
Uni 07-03-2019 - Chinh sach thue ve viec quyet toan thue TNCN năm 2018
Uni 11-02-2019 - Chinh sach thue ve viec giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc
Uni 07 - 01- 2019 - Huong dan chinh sach thue TNCN doi voi khoan chi phi di lai, an o
Uni 18-10-2018 - Huong dan khai, quyet toan thue TNCN tai CN hach toan phu thuoc
Uni 08-10-2018 - Huong dan thue TNCN doi voi cac khoan tro cap nghi viec
Uni 10-09-2018 - Huong dan chinh sach thue TNCN
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 8984/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG MẪU
CÔNG VĂN SỐ 2154/CT-TTHT NGÀY 06/05/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN KHI BÁN SẢN PHẨM MẪU
Công văn số 875/CT-TTHT của Cục Thuế Bình Phước hướng dẫn chính sách về khai thuế GTGT
Uni 22-04-2019 - Chinh sach thue GTGT
Uni 18-02-2019 - Chinh sach thue ve viec hoan thue GTGT
Uni 10-12-2018 - Huong dan ve viec ap dung hoa don dien tu doi voi truong hop doanh nghiep moi thanh lap tu ngay 01/11/2018 den ngay 31/10/2020
Uni 06-12-2018 – Hướng dẫn về thực hiện hoá đơn điện tử theo nghị định số 119/2018/NĐ-CP
Uni 30-10-2018 - Huong dan lap hoa don thanh ly nguyen vat lieu ton kho
Uni 25-10-2018 - Huong dan luu tru hoa don dien tu
Uni 15-10-2018 - Huong dan ke khai thue GTGT vang lai ngoai tinh
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
Công văn số 222/CT-TTHT ngày 15/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc ưu đãi thuế TNDN
Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 03 tháng 12 năm 2018 của cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn về thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp trả cho người lao động
Công văn số 18647/CT-TT&HT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn kê khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới thành lập
Uni 13-08-2018 - Huong dan uu dai thue TNDN du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Uni 06-11-2017 - Huong dan thue GTGT-TNDN thoi gian ngung SX de sua chua nha xuong
Uni 27-07-2017 - Huong dan lap giay nop tien vao NSNN khi phan bo thue TNDN cho chi nhanh
Uni 20-07-2017 - Huong dan thue TNCN, thue TNDN doi voi nha o cho nguoi lao dong
Uni 06-03-2017 - Huong dan quyet toan thue TNDN-TNCN nam 2016
Uni 19-12-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN co so thuc hien xa hoi hoa
Thuế nhà thầu RSS     
Công văn số 11717/CT-TTHT ngày 26/3/2019 v/v thuế nhà thầu
Công văn số 164/CT-TT&HT ngày 23/01/2019 của Cục Thuế Hải Phòng hướng dẫn về Thuế nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ hoạt động môi giới hàng hóa của tổ chức nước ngoài
Công văn số 6600/CT-TTHT ngày 06 tháng 07 năm 2018 của cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn thuế nhà thầu đối với khoản thu nhập từ phạt hợp đồng
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 16-04-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi tien lai vay va cac khoan chi phi tra cho ben nuoc ngoai
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-08-2017 - Huong dan thue nha thau hang NK kem theo dieu khoan bao hanh
Uni 13-07-2017 - Huong da ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Uni 22-06-2017 - Huong dan thue nha thau truong hop ban hang tu kho ngoai quan
Uni 16-06-2016 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong ban hang tai kho ngoai quan
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 8852/CT-TTHT NGÀY 03/06/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ THUẾ TNCN CỦA HOA HỒNG BÁN HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 1861/CT-TTHT NGÀY 31/5/2019 CỦA CỤC THUẾ HÀ NAM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ KÝ DẤU
CÔNG VĂN SỐ 38360/CT-TTHT NGÀY 27/05/2019 CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI V/V CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE FAEEBOOK
Uni 29-05-2019 - Chinh sach thue ve khoan chi phi cong tac
Uni 24-05-2019 - Chinh sach thue ve khoan chi tien mat tang khach hang
Uni 20-05-2019 - Chinh sach thue ve tro cap thoi viec
Uni 24-12-2018 - Quy dinh ve muc dong bao hiem xa hoi bat buoc doi voi nguoi nuoc ngoai lam viec tại Viet Nam
Uni 20-12-2018 - Quy dinh ve BHXH bat buoc doi voi nguoi nuoc ngoai lam viec tai Viet Nam
Uni 17-12-2018 - Huong dan ve chi phi hop tac kinh doanh
Uni 19-11-2018 - Chinh sach thue doi voi khoan khoan chi dien thoai, xang xe
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 17-06-2019 - Chinh sach thue ve trich khau hao TSCÐ
Uni 13-06-2019 - Chinh sach thue ve hang mau
Uni 11-06-2019 - Chinh sach thue ve hoa hong mo gioi
Uni 07-06-2019 - Chinh sach thue ve chu ky dau
Uni 05-06-2019 - Chinh sach thue nha thau Google, Facebook
Uni 29-05-2019 - Chinh sach thue ve khoan chi phi cong tac
Uni 24-05-2019 - Chinh sach thue ve khoan chi tien mat tang khach hang
Uni 20-05-2019 - Chinh sach thue ve tro cap thoi viec
Uni 16-05-2019 - Chinh sach thue ve viec xuat hoa don khi ban san pham mau
Uni 13-05-2019 - Chinh sach thue ve viec thue thu nhap ca nhan
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars