Phần mềm quản lý công việc, KPI, HR RSS     
KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống KPI tốt là hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh doanh nghiệp của mình, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.
Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu, đó cũng là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này.
Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững
Tháp Nhu Cầu Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Review 3 phần mềm quản lý công việc phổ biến nhất hiện nay
6 bài tập có thể tập nhanh khi đang ngồi làm việc
Tạo phím tắt hữu dụng cho Office 2013
Lộ thông tin 5 thiết bị chưa từng công bố của Samsung
Cận cảnh “hàng hot” BlackBerry Z10 đầu tiên tại Việt Nam
Thư viện pháp luật RSS     
CÔNG VĂN SỐ 69112/CTHN-TTHT VỀ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH LIÊN KẾT
CÔNG VĂN SỐ 67051/CTHN-TTHT VỀ HÓA ĐƠN SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT DÙNG LÀM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHO CHI NHÁNH
CÔNG VĂN SỐ 13533/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ
Uni 11-09-2023 - Huong dan chinh sach thue
Uni 17-08-2023 - Ve khai thue doi voi chi nhanh hach toan phu thuoc khac tinh
Uni 07-08-2023 - Quy dinh ve hoa don khi ban voucher, phieu qua tang qua san TMDT
Uni 27-07-2023 - Ke khai va hach toan doi voi hang hoa cho vay, muon
Uni 17-07-2023 - Thoi diem lap hoa don doi voi hang xuat khau
Uni 10-07-2023 - Thue suat thue gtgt dich vu cung ung cho DNCX
Uni 06-07-2023 - Chinh sach thue
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 28-09-2023 - Xac dinh giao dich lien ket
Uni 25-09-2023 - Quy dinh ve hoa don san xuat san pham xuat dung lam tai san co dinh cho chi nhanh
Uni 18-09-2023 - Chinh sach thue
Uni 11-09-2023 - Huong dan chinh sach thue
Uni 17-08-2023 - Ve khai thue doi voi chi nhanh hach toan phu thuoc khac tinh
Uni 07-08-2023 - Quy dinh ve hoa don khi ban voucher, phieu qua tang qua san TMDT
Uni 27-07-2023 - Ke khai va hach toan doi voi hang hoa cho vay, muon
Uni 17-07-2023 - Thoi diem lap hoa don doi voi hang xuat khau
Uni 10-07-2023 - Thue suat thue gtgt dich vu cung ung cho DNCX
Uni 06-07-2023 - Chinh sach thue
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars