Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế thu nhập cá nhân  
Công văn số 62383/CT-TTHT ngày 15 tháng 09 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài
Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động
Công văn số 3438/TCT-TNCN ngày 02 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài
Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn các khoản tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Công văn số 2204/TCT-TNCN ngày 25 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập chưa có thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Công văn số 1864/TCT-TNCN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN thu nhập tiền lương và kinh doanh
Công văn số 639/TCT-TNCN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn
Công văn số 1091/TCT-TNCN ngày 27 tháng 03 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam
Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài
Trang đầu  4  5  6  7  8  9  10  11    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars