Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.7
Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.6
Unistars xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 01/2016 tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế, kế toán và lao động với các nội dung:
Công văn số 105/TCT-KK ngày 08 tháng 01 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ luân chuyển hàng hóa với đơn vị trực thuộc
Công văn số 79043/CT-HTr ngày 10 tháng 12 năm 2015 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với chi nhánh
Công văn số 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 11 năm 2015 của bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
Điểm tin pháp luật năm 2015
Hướng dẫn thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2016
Unistars xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 12/2015 tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế, kế toán và lao động với các nội dung:
Công văn số 17590/BTC-CĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn sử dụng tỷ giá hối đoái đối với doanh nghiệp đăng ký đơn vị tiền tệ kế toán là USD
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-03-2019 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh so sach ke toan sau quyet toan
Uni 18-03-2019 - Chinh sach thue ve viec thay doi phuong phap khau hao
Uni 14-03-2019 - Chinh sach thue ve viec uu dai thue TNDN
Uni 11-03-2019 - Chinh sach thue Thu nhap ca nhan
Uni 07-03-2019 - Chinh sach thue ve viec quyet toan thue TNCN năm 2018
Uni 04-03-2019 - Chinh sach thue ve viec le phi mon bai cho van phong dai dien cua DN
Uni 28-02-2019 - Chinh sach thue ve viec phan chia loi nhuan sau thue
Uni 25-02-2019 - Chinh sach thue ve viec ho tro chi phi van chuyen
Uni 21-02-2019 - Chinh sach thue thoi diem ghi nhan doanh thu xuat khau
Uni 18-02-2019 - Chinh sach thue ve viec hoan thue GTGT
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars