Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Hướng dẫn thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2016
Unistars xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 12/2015 tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế, kế toán và lao động với các nội dung:
Công văn số 17590/BTC-CĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn sử dụng tỷ giá hối đoái đối với doanh nghiệp đăng ký đơn vị tiền tệ kế toán là USD
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2016
Hướng dẫn thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2016
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế
Unistars xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 10/2015 tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế, kế toán và lao động với các nội dung:
Công văn số 3945/LĐTBXH-LĐTL ngày 30 tháng 09 năm 2015 của bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn một số quy định của bộ luật lao động
Công văn số 3927/TCT-KK ngày 23 tháng 09 năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh
Công văn số 3801/LĐTBXH-LĐTL ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-09-2018 - Quy dinh bat buoc su dung hoa don dien tu tu ngay 01-11-2020
Uni 17-09-2018 - Huong dan ap dung Hiep dinh tranh danh thue hai lan doi voi thu nhap tu chuyen nhuong von
Uni 13-09-2018 - Huong dan thoi diem lap hoa don dien tu
Uni 10-09-2018 - Huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 06-09-2018 - Huong dan doanh nghiep chuyen doi thanh chi nhanh phu thuoc
Uni 04-09-2018 - Huong dan thu tuc chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Uni 30-08-2018 - Huong dan DNCX thanh ly TSCD
Uni 27-08-2018 - Huong dan lap va su dung hoa don dien tu
Uni 23-08-2018 - Huong dan tra luong cho nguoi nuoc ngoai bang tien mat
Uni 20-08-2018 - Huong dan mien lap ho so giao dich lien ket
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
pallet gỗ, thùng gỗ chất lượng cao, Khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars