Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
CÔNG VĂN SỐ 2719/CT-TTHT NGÀY 19/11/2019 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GHI CHI PHÍ TIẾP KHÁCH
CÔNG VĂN SỐ 88336/CT-TTHT NGÀY 25/11/2019 VỀ VIỆC CHI TIỀN MẶT CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 7593/CT-TTHT NGÀY 21/11/2019 CỦA CỤC THUẾ NAM ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN 3977/BTTTT-CNTT NĂM 2019 VỀ XÁC NHẬN NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM, DỊCH VỤ PHẦN MỀM DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
CÔNG VĂN SỐ 78848/CT-TTHT NGÀY 16/10/2019 V/V CHI PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Công văn số 78142/CT-TTHT ngày 14/10/2019 về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC NGÀY 30/09/2019 HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
CÔNG VĂN SỐ 2254/CT-TTHT NGÀY 02/10/2019 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI VIỆC MUA CĂN HỘ CỦA DNCX
CÔNG VĂN SỐ 19305/CT-TTHT NGÀY 25/9/2019 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN DNCX BÁN PHẾ LIỆU VÀO NỘI ĐỊA
CÔNG VĂN SỐ 2072/CT-TTHT NGÀY 20/9/2019 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GHI SAI ĐƠN GIÁ
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars