Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 105/TCT-KK ngày 08 tháng 01 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ luân chuyển hàng hóa với đơn vị trực thuộc
Công văn số 79043/CT-HTr ngày 10 tháng 12 năm 2015 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với chi nhánh
Công văn số 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 11 năm 2015 của bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
Điểm tin pháp luật năm 2015
Hướng dẫn thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2016
Unistars xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 12/2015 tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế, kế toán và lao động với các nội dung:
Công văn số 17590/BTC-CĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn sử dụng tỷ giá hối đoái đối với doanh nghiệp đăng ký đơn vị tiền tệ kế toán là USD
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2016
Hướng dẫn thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2016
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 13-12-2018 - Huong dan ve thue TNCN, thue TNDN doi voi khoan phu cap tra cho nguoi lao dong
Uni 10-12-2018 - Huong dan ve viec ap dung hoa don dien tu doi voi truong hop doanh nghiep moi thanh lap tu ngay 01/11/2018 den ngay 31/10/2020
Uni 06-12-2018 – Hướng dẫn về thực hiện hoá đơn điện tử theo nghị định số 119/2018/NĐ-CP
Uni 19-11-2018 - Chinh sach thue doi voi khoan khoan chi dien thoai, xang xe
Uni 15-11-2018 - Thang luong thu 13 co phai dong Bao Hiem
Uni 30-10-2018 - Huong dan lap hoa don thanh ly nguyen vat lieu ton kho
Uni 25-10-2018 - Huong dan luu tru hoa don dien tu
Uni 22-10-2018 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi doanh nghiep moi thanh lap
Uni 18-10-2018 - Huong dan khai, quyet toan thue TNCN tai CN hach toan phu thuoc
KPI là gì ? xây dựng KPI như thế nào cho hiệu quả?
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars