Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 3945/LĐTBXH-LĐTL ngày 30 tháng 09 năm 2015 của bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn một số quy định của bộ luật lao động
Công văn số 3927/TCT-KK ngày 23 tháng 09 năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh
Công văn số 3801/LĐTBXH-LĐTL ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
Unistars xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 09/2015 tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế, kế toán và lao động với các nội dung:
Công văn số 3319/LĐTBXH-ATLĐ ngày 19 tháng 08 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ ốm đau
Công văn số 3230/LĐTBXH-LĐTL ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính tiền lương hàng tháng
Công văn số 2110/LĐTBXH-LĐTL ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiền lương ngày lễ đối với lao động làm việc ban đêm
Công văn số 3234/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 08 năm 2015 của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tính trả lương ngày nghỉ hàng năm
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều về bảo hiểm thất nghiệp
Công văn số 1539/CT-KT2 ngày 27 tháng 07 năm 2015 do cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành hướng dẫn về chứng từ và hạch toán đối với khoản lãi chậm trả
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 19-07-2018 - Huong dan ho so giao dich lien ket doi voi tap doan toan cau
Uni 16-07-2018 - Huong dan thue TNCN doi voi tien hoc phi cho con nguoi lao dong nuoc ngoai
Uni 12-07-2018 - Huong dan muc luong co so tu ngay 01.07.2018
Uni 09-07-2018 - Huong dan cach tinh thu nhap chiu thue tu tien thue nha
Uni 05-07-2018 - Huong dan viec to chuc nuoc ngoai uy quyen thanh toan tien HHDV xuat khau
Uni 28-06-2018 - Huong dan thue TNCN doi voi nguoi nuoc ngoai den cong tac tai VN
Uni 25-06-2018 - Huong dan giam tru nguoi phu thuoc trong do tuoi/ngoai do tuoi lao dong
Uni 21-06-2018 - Huong dan khau tru thue GTGT doi voi hoa don xuat sai thoi diem
Uni 18-06-2018 - Huong dan ke khai, nop thue doi voi hoat dong kinh doanh BDS
Uni 14-06-2018 - Huong dan thuc hien hoa don dien tu
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
pallet gỗ, thùng gỗ chất lượng cao, Khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars