Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN SỐ 1604/CT-TTHT VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN KHI MƯỢN NGUYÊN VẬT LIỆU HÀNG HÓA
CÔNG VĂN SỐ 775/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT HOẠT ĐỘNG THUÊ ĐẤT
NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP ĐIỀU 8, ĐIỀU 9 VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY THEO QUÝ ỔN ĐỊNH TRỌN NĂM DƯƠNG LỊCH
CÔNG VĂN 97742/CT-TTHT VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG PHI MẬU DỊCH
CÔNG VĂN SỐ 6772/CT-TTHT NGÀY 21/10/2020 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT KHOẢN TIỀN HỖ TRỢ
CÔNG VĂN SỐ 5660/CT-TTHT VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH HÓA ĐƠN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
CÔNG VĂN SỐ 2713/CT-TTHT VỀ VIỆC HÓA ĐƠN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO KHI PHÁT SINH CHI PHÍ MUA THẺ GÔN, CHƠI GÔN ĐỂ TIẾP KHÁCH
CÔNG VĂN SỐ 442/CT-TTHT VỀ VIỆC KHAI THUẾ GTGT
CÔNG VĂN SỐ 324/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 21/01/2020 VỀ VIỆC CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 196/CT-TTHT NGÀY 09/01/2020 VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT
1  2  3  4  5  6  7  8    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars